Přihláška na rafting - dítě - náhradník

Cena výletu 290,- Kč (nezahrnuje půjčovné raftů 150 Kč/osoba)

Přihláška na rafting - dospělá osoba - náhradník

Cena výletu 290,- Kč (nezahrnuje půjčovné raftů 150 Kč/osoba)