Všeobecné smluvní podmínky

Souhlasím s tím, a to jménem všech uvedených osob, aby cestovní agentura Mgr. Nikol Charvátová IČ: 88517225 (dále jen "cestovní agentura") zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. uvedené osobní údaje, a to za účelem nabízení svých služeb. Cestovní agentura se zavazuje tyto údaje neposkytovat 3. osobám.

Souhlasím se zveřejňováním informací o mé dceři/mém synovi, včetně fotografií a video záznamů na propagačních materiálech – webové stránky, nástěnky, novinové články apd.

Souhlasím s tím, aby můj syn/dcera byl/a ošetřen/a, v případě nutnosti, lékařem. Dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách se nezletilému pacientovi poskytují zdravotní služby jen se souhlasem jeho zákonného zástupce. 

V případě odstoupení od objednávky souhlasím s úhradou odstupného (označováno také jako stornopoplatky) ve výši nákladů spojených se zrušením akce. Výše odstupného je stanoveno na osobu. Základní výše odstupného je 60% z ceny, v případě odstoupení od objednávky 7 kalendářních dnů a méně, před akcí je výše odstupného 90% z ceny.

Podmínky platné od  14. 1. 2018