NEJVĚTŠÍ LASER GAME ARÉNA V PRAZE

Termín:
Cena zahrnuje: doprava zájezdovým autobusem, zdravotník, pedagogický dohled, pojištění.
Cena nezahrnuje: vstup 3 hry /200 Kč, děti si zaplatí na místě.
Na zpáteční cestě bude možnost se občerstvit v McDonaldu.
S sebou: svačinu, pití, kopie zdravotní kartičky, pevné sportovní boty na hry, triko na převlečení. Pokud se dítěti dělá špatně, vybavte ho Kinedrylem a řekněte to pedagogickému dozoru u autobusu.

 

Přihláška: LASER GAME PRAHA